Stravovanie

Stravovanie

V Kumulovanom sociálnom zariadení podávame 3 druhy stravy:

- racionálna
- šetriaca
- diabetická

Strava sa podáva 5 krát denne v časovom rozpätí podľa denného poriadku (pri diabetickej diéte 6 krát):

- raňajky
- desiata
- obed
- olovrant
- večera
- 2. večera pri diabetickej strave

V odôvodnených prípadoch môže byť strava podaná klientovi aj mimo stanoveného času (lekárske vyšetrenia, dočasná neprítomnosť).

Klientom, ktorí trpia žalúdočnými ťažkosťami, alebo majú problémy pri konzumovaní stravy, sa mäsité jedlá mixujú.

Strava sa podáva a konzumuje v jedálni.

Klienti, ktorí sa pre nemoc dočasne nemôžu stravovať v jedálni, prináša k lôžku stravu personál úseku služieb klientom.

Imobilným klientom na izby prináša stravu a pomáha pri podávaní stravy personál úseku služieb klientom.