Čo si treba priniesť pri nástupe...

Čo si treba priniesť pri nástupe...

 

Pri nástupe do nášho Kumulovaného sociálneho zariadenia odporúčame klientom priniesť si tieto veci:

 

 

 •  platný občiansky preukaz

 •  osobné doklady - rodný list, sobášny list, úmrtný list manžela/ky, preukaz ZŤP (ak ho vlastníte) a pod.

 •  preukaz poistenca

 •  zdravotnú dokumentáciu od svojho zmluvného lekára spolu s potvrdením o bezinfekčnosti občana a jeho okolia, výsledky röntgenologického vyšetrenia a vyšetrenia krvi

 •  lieky minimálne na 7 dní

 •  rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

 •  rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je vydané)

 •  osobné ošatenie

 •  hygienické potreby (šampón, sprchový gél, žinka, zubná kefka, zubná pasta, krém, toaletný papier, osušky, uteráky, hrebeň alebo kefa na vlasy, holiace potreby, nožničky na nechty, a pod.)

 •  paplón, vankúš, deku a posteľnú bielizeň (obliečky, plachta)

 •  hotovosť pre zaplatenie prvej úhrady za sociálnu službu (od nástupu do zariadenia po termín poberania dôchodku)

 •  fotokópia aktuálneho rozhodnutia o výške dôchodku

 •  potvrdenie o zasielaní dôchodku na adresu sociálneho zariadenia v Nitrianskej Strede

 •  potvrdenie o vložení zálohy na účet organizácie alebo doniesť hotovosť na zaplatenie zálohy

 •  pri inkontinencii platné doporučenie o predpísaní pomôcok pre inkontinentných